مدرسه ایرانی دهخدا

هدف ما آموزش زبان فارسی با روش های نوین به دانش آموزان است

توجه

فرصت را از دست ندید و همین حالا در مدرسه ی ما ثبت نام کنید

ثبت نام

برگزاری جشن های باستانی

کلاس های فوق برنامه

آموزش زبان فارسی

مدرسه ایرانی دهخدا

مدرسه دهخدا نهادی مستقل و خودگردان است که به هیج سازمان سیاسی و مذهبی وابستگی ندارد . این مدرسه در تایخ 6 اوت 1990 با ادغام موسسه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ایرانی و مرکز همکاری های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان تاسیس شد . اساس نامه اولیه آن در سال 2010 بازبینی و بازنویسی شد

  • مدرسه ی دهخدا مجموعه ای فعال و پیشرو در حوزه آموزش فارسی
10

مدرس

80

دانش آموز در حال تحصیل

1080

فارغ التحصیل

30

سال سابقه