خانه

اولیای گرامی

 

به اطلاع می رساند که هفته آینده ساختمان مدرسه به دلیل انجام تست دود بسته خواهد بود و امکان برگزاری کلاس های درسی و فوق العاده را نخواهیم داشت.

 

به همین دلیل مدرسه  30 ژانویه تعطیل خواهد بود.

flyer

.

رویدادهای پیش رو

There are no upcoming events at this time.

Archives

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضا داودی


مترجم رسمی در کبک

مترجم رسمی دادگستری ایران

5146914383

 Read more

ChatClick here to chat!+