ثبت نام سال تحصیلی 2020_2019

هزینه برای یک فرزند 400 دلار است که به صورت قسطی در پنج قسط 80 دلاری یا به صورت نقدی و یکجا دریافت میگرددد.

هزینه برای دو فرزند 720 دلار است که به صورت قسطی در پنج قسط 144 دلاری یا به صورت نقدی و یکجا دریافت میگردد

نحوه پرداخت را انتخاب کنید :
آدرس ایمیل:
بستن منو